Koeien liggen comfortabel op matras met Zaagsel diepstrooiselmix

In het Achterhoekse Toldijk heeft Wim Lenselink (59) samen met zijn vrouw Janny en dochter Bente een melkveebedrijf met 65 melkkoeien en bijbehorend jongvee. De koeien liggen sinds acht maanden comfortabel op rubber matten met een dikke laag Comfortmix Zaagsel Diepstrooisel in de ligboxen. De melkveehouder heeft gekozen voor het nieuwe type strooisel om in de bestaande stal het beste uit de koeien te halen met minimale arbeid.

De melkkoeien en het oudere jongvee liggen op rubberen matten die voorheen twee keer in de week werden gevuld met een dikke laag zaagsel. Twee keer per dag werden de boxen schoon gemaakt en met een laag zaagsel vanuit een voorraad voorin de box bijgevuld. “We hadden een hoog verbruik van zaagsel, het strooisel bleef niet goed in de boxen liggen waardoor de koeien kale hakken kregen”, geeft Lenselink aan. “Om tot een beter koecomfort te komen hebben we op advies van Wilco Garritsen van Comfortmix gekozen voor een nieuw type strooisel, de Zaagsel diepstrooiselmix”, aldus de melkveehouder.

Advies vanuit de praktijk

“We testen een nieuw type strooisel altijd eerst uit op het eigen melkveebedrijf van Comfortmix”, aldus Garritsen die aangeeft dat Comfortmix Zaagsel Matras meer voor de hand zou liggen bij rubberen matten. De keuze voor de Zaagsel diepstrooiselmix is genomen doordat Lenselink de voorkeur heeft om maar een keer per week de ligboxen bij te vullen met strooisel. “Ik wil graag een grote voorraad strooisel vooraan in de ligbox hebben, met daarbij minimaal een centimeter strooisel op de rubberen matten dat goed blijft liggen“, aldus de melkveehouder. Garritsen heeft de wensen van de melkveeouder meegenomen in het strooiseladvies en geeft aan dat met deze specifieke wensen het erg belangrijk is om een product te kiezen dat voldoende zwaar is en niet gaat schuiven in de box. “De wensen van de klant zijn heel belangrijk”, vertelt Garritsen die daarbij ook de kosten van het strooisel in de gaten houdt. “Het verbruik van een diepstrooiselmix is namelijk wel hoger dan alleen het strooien van een dagelijkse hoeveelheid handje zaagsel voor de vochtopname.”

“Bij een advies gaan we altijd uit van het huidige strooisel”, geeft Garritsen aan die daarna een aantal vragen aan de veehouder stelt. Wat wordt er als positief

ervaren bij het gebruik van het huidige strooisel; Waarom is er destijds gekozen voor het huidige strooisel; Wat wordt er als negatief ervaren aan het strooisel en als laatste èn belangrijkste vraag waar het strooisel aan moet voldoen. “We proberen een product te zoeken dat zo dicht mogelijk bij de wensen en de manier van werken van de veehouder past”, aldus Garritsen die aangeeft dat het advies bij elke melkveehouder er anders uitziet. Het advies van Garritsen beperkt zich echter niet alleen tot een strooiselkeuze, ook de stalinrichting is van belang. “Veel problemen komen bijvoorbeeld voort uit een te lage knieboom waardoor koeien naar voren liggen. Met als gevolg dat de koeien zich vast kruipen voor in de box en er meer strooisel nodig is doordat de boxen vuiler worden. Ook de ligboxafstelling is belangrijk en van veel factoren afhankelijk, zoals de type koeien, het ras, de inrichting in het algemeen en het type strooisel. “Het belangrijkste is om te kijken naar de koeien en hoe ze liggen”, adviseert Garritsen.

Nieuw strooisel met rood zaagsel en kalk

Het nieuwe product Zaagsel diepstrooisel is een mix van droog rood zaagsel zonder schors met natte kalk. De combinatie van zaagsel met een groter aandeel kalk – 4 ton kalk per ton zaagsel- maakt dat het product goed blijft liggen in de boxen. Rood zaagsel heeft bij veel melkveehouders geen goede naam omdat het scherp of schurend kan zijn en hierdoor beschadigingen aan de hakken en slotgaten kan veroorzaken, met een verhoogt risico op coli en klebsiella infecties. In de nieuwe diepstrooiselmix wordt het zaagsel met natte kalk gemengd, waardoor de grotere houtdeeltjes zacht worden en het fijne zaagsel zich bindt aan de kalk waardoor het niet aan het uier plakt of schuurt. Dat is ook te merken als je het product vastpakt. Fysiek lijkt het strooisel op compost, veert iets in en voelt stroef maar toch zacht aan, maar het product blijft niet plakken aan de handen. Om geen risico’s te lopen voor omgevingskiemen is de strooiselmix is ontsmet, waardoor Coli of Klebsiella geen kans krijgt.

Twee keer per dag loopt Lenselink door de stal en krabt met een hooihark de boxen uit en haalt wat zaagsel van voor uit de box naar achteren. “De diepstrooiselmix blijft goed op de rubberen mat liggen en het schoonmaken van de boxen kost weinig arbeid”, geeft Lenselink aan. “Doordat de strooiselmix goed blijft liggen komt er veel minder strooisel op de roosters in vergelijking met puur zaagsel”, aldus de veehouder. “Hierdoor heeft de mestschuif geen moeite om het overtollige strooisel weg te schuiven”.

Opslag en strooiselkosten

Door het toegevoegde kalk stuift de strooiselmix niet en is het product geschikt om buiten op te slaan. Lenselink bewaart het strooisel op de kuilplaat onder een laag landbouwplastic. Garritsen geeft als advies dat een kuilnet ook voldoende is, om eventueel uitdrogen te voorkomen. Door het toegevoegde kalk is vocht of regen geen probleem en wordt alleen het bovenste laagje nat. “Handmatig instrooien is niet aan te raden”, adviseert Harald Wiltink, eigenaar van Comfortmix, die aangeeft dat het Zaagsel Diepstrooiselmix ongeveer 650 kg per kuub weegt. Veel extra kosten voor wijziging in strooisel hoefde Lenselink niet te maken omdat de shovel al aanwezig was op het bedrijf en de instrooibak werd tweedehands aangeschaft.

In de afgelopen acht maanden heeft Lenselink 18 kg per koe per week gestrooid. Doorgerekend is dat een verbruik van 936 kg per koe per jaar. Met de huidige prijs van het Zaagsel diepstrooiselmix van €68,- per ton zijn de strooiselkosten €63,65 per koe per jaar. “De koeien hebben geen last meer van kale hakken en een positief bijkomstigheid is dat het strooiselverbruik en – kosten gedaald zijn”, aldus Lenselink die vervolgens aangeeft dat het tankcelgetal afgelopen jaar is gedaald van 170 naar 60 en ook het aantal mastitisgevallen zijn vermindert. Samen met de huidige productie van 11.000 kg melk per koe met 4,45 vet en 3,70 eiwit is de melkveehouder meer dan content over de diepstrooiselmix.